Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Zeničko-dobojskog kantona

Potvrđena optužnica protiv Durmo Malika i INPEK-ZE doo za krivično djelo Prijevara u privrednom poslovanju

06.04.2021.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 17.03.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Durmo Malika i INPEK-ZE doo Zenica,  i to protiv Durmo Malika zbog počinjenog krivičnog djela Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, a protiv INPEK-ZE doo Zenica zbog počinjenog  krivičnog djela Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 2. u vezi stava 1. a sve u vezi sa članom 128. stav 1. tačka c)  KZ F BiH
Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 29.03.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Kaknju.


*Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh