• logo
 • Kantonalno tužilaštvo
  Zeničko-dobojskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Uposlenici tužilaštva
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  15.03.2011.

  Državni službenici:

  Lejla Salčinović                      Sekretar tužilaštva

  Asmira Redžić                      Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj u uredu glavnog tužitelja

  Nina Arnaut                           Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Emir Muratspahić                  Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Nataša Telalović                    Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Azra Alić                              Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Majda Begić                          Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Esad Pelja                            Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

  Melisa Vardo                         Stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima - Psiholog

  Adis Babić                            Stručni savjetnik - Ekonomista

  Mirna Poljac                          Viši stručni saradnik za odnose s javnošću - Portparol

  Mirela Zvekić                         Viši stručni saradnik za poslove uprave

  Damir Emić                           Stručni saradnik za IKT

  Senad Avdić                          Stručni saradnik za poslove pisarnice - Šef pisarnice

   

   

  Stručni savjetnici/saradnici (na projektu VSTV-a)

  Nihad Spahić                       Stručni savjetnik - Ekonomista

   

   

  Namještenici:

  Senka Okanović                    Voditelj Odsjeka za finanansijsko-materijalne poslove

  Dženana Fejzić                    Glavni upisničar

  Ivona Glavaš                          Upisničar

  Amra Brka                            Upisničar

  Belmana Bilić                        Upisničar

  Amra Smajlović                     Upisničar

  Darija Nalić                           Upisničar

  Melisa Salčinović                  Upisničar

  Zahida Džampo                     Tehnički sekretar

  Fadila Ademović                    Referent za personalne i opšte poslove

  Milada Tuco                          Referent za nabavku

  Madžida Ahmedović              Blagajnik

  Amila Saltagić                      Asistent - Daktilograf u uredu Glavnog tužitelja i Sekretara                   

  Manda Krišto                        Daktilograf

  Enesa Skopljak                    Daktilograf

  Hasiba Kubat                       Daktilograf

  Amira Šojko                         Daktilograf

  Senija Heralić                       Daktilograf

  Amela Hercegovac              Daktilograf

  Ira Hrgić                              Daktilograf

  Ana Stevanović                    Daktilograf

  Kalmina Alić                        Daktilograf

  Ema Njetović                       Daktilograf

  Mediha Delić                       Daktilograf

  Nermina Šabanović              Daktilograf

  Biljana Nikolić                     Daktilograf

  Irna Khiat                            Daktilograf

  Alma Osmanović                 Daktilograf

  Ada Šabanović                    Daktilograf

  Mirsada Dizdar                   Daktilograf

  Lamija Trako                       Daktilograf

  Esmeralda Karać                Daktilograf

  Amina Aličković                  Daktilograf

  Sifeta Husić                        Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

  Termira Husika                    Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

  Snežana Jefić                     Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

  Azra Dajić                           Arhivar

  Zrinka Hrgić                         Kurir - dostavljač

  Mirzada Luković-Smriko       Kurir - dostavljač

  Zakira Čolić                       Kurir - dostavljač

  Amra Dizdarević                 Kafe kuharica - Krurir

  Davor Tikvić                        Vozač

  Emir Grabovica                   Vozač

  Nesib Subašić                    Vozač

  Andrija Skelo                     Telefonista

  Bahrija Mešković                 Portir

  Zvjezdan Ramljak                Domar

  Fatima Pekmez                  Spremačica

  Rada Šekerović                  Spremačica

  Aldin Džerahović                Spremač

  Jelena Duspara                  Spremačica

  Ankica Sakač                     Spremačica

   

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1