• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Zeničko-dobojskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Uposlenici tužilaštva
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  15.03.2011.

  Državni službenici

  1. Lejla Salčinović - Sekretar tužilaštva
  2. Mirela Zvekić - Viši stručni saradnik za poslove uprave
  3. Nina Arnaut - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj
  4. Senad Avdić - Stručni saradnik za poslove pisarnice - Šef pisarnice
  5. Esad Pelja - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj
  6. Azra Alić - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj
  7. Majda Begić - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj
  8. Tanja Jurić - Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj
  9. Melisa Vardo - Stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima - Psiholog
  10. Adis Babić - Stručni savjetnik - Ekonomista
  11. Mirna Poljac - Viši stručni saradnik za odnose s javnošću - Portparol
  12. Damir Emić - Stručni savjetnik za IKT i IS

  Namještenici

  1. Almir Tabić - Viši referent – tehničar za IKT
  2. Dženana Fejzić - Glavni upisničar
  3. Ivona Glavaš - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  4. Amra Brka - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  5. Belmana Bilić - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  6. Amra Smajlović - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  7. Darija Nalić - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  8. Irna Khiat - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  9. Melisa Salčinović - Viši referent za unos podataka - Upisničar
  10. Zahida Džampo - Viši referent - Tehnički sekretar
  11. Amila Saltagić - Viši referent za personalne i opšte poslove
  12. Milada Tuco - Viši referent za nabavku - Ekonom
  13. Zvjezdan Ramljak – Viši referent unutrašnjeg osiguranja i održavanja objekta – Domar
  14. Manda Krišto - Viši referent - Daktilograf
  15. Hasiba Kubat - Viši referent - Daktilograf
  16. Amira Šojko - Viši referent - Daktilograf
  17. Senija Heralić - Viši referent - Daktilograf
  18. Amela Hercegovac - Viši referent - Daktilograf
  19. Ira Hrgić - Viši referent - Daktilograf
  20. Ana Sušić - Viši referent - Daktilograf
  21. Kalmina Behlić - Viši referent - Daktilograf
  22. Ema Najetović - Viši referent – Daktilograf
  23. Mediha Delić - Viši referent – Daktilograf
  24. Nermina Šabanović - Viši referent – Daktilograf
  25. Biljana Nikolić - Viši referent – Daktilograf
  26. Alma Osmanović - Viši referent – Daktilograf
  27. Ada Šabanović - Viši referent – Daktilograf
  28. Mirsada Dizdar - Viši referent – Daktilograf
  29. Lamija Trako - Viši referent – Daktilograf
  30. Esmeralda Karač - Viši referent – Daktilograf
  31. Amina Aličković - Viši referent – Daktilograf
  32. Amra Selimović - Viši referent – Daktilograf
  33. Minela Mangafić - Viši referent – Daktilograf
  34. Arnela Iličić - Viši referent – Daktilograf
  35. Tahira Pašić - Viši referent – Daktilograf
  36. Sifeta Husić - Viši referent za prijemi otpremu pošte
  37. Termira Husika - Viši referent za prijemi otpremu pošte
  38. Snežana Jefić - Viši referent za prijemi otpremu pošte
  39. Azra Dajić – Viši referent za poslove arhive i čuvanje akata – Arhivar
  40. Zrinka Hrgić – Kurir – Dostavljač
  41. Mirzada Luković-Smriko – Kurir – Dostavljač
  42. Amra Dizdarević – Kafe kuharica – Kurir
  43. Davor Tikvić – Viši referent – Vozač
  44. Emir Grabovica - Viši referent – Vozač
  45. Nesib Subašić - Viši referent – Vozač
  46. Nebojša Jerkić - Viši referent – Vozač
  47. Bahrija Mešković – Referent – Portir
  48. Aldin Djerahović – Referent – Telefonista
  49. Almira Hasanbegović – Radnik na održavanju čistoće
  50. Rada Šekerović - Radnik na održavanju čistoće
  51. Jelena Duspara - Radnik na održavanju čistoće
  52. Ankica Sakač - Radnik na održavanju čistoće
  53. Ajla Hadžić - Radnik na održavanju čistoće
  54. Enisa Dizdarević - Radnik na održavanju čistoće
  55. Selma Keleštura - Viši referent – Daktilograf
  56. Belma Fazlić - Viši referent – Daktilograf
  57. Ajla Jusić - Viši referent za unos podataka - Upisničar

  Projekat „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ – IPA 2019

  1. Nihad Spahić - Stručni savjetnik - Ekonomista

  Projekat USAID "Pravosuđe protiv korupcije u BiH"

  1. Dženita Telalović - Konsultant za pravnu podršku za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala.

    

   2605 PREGLEDA
   • 1 - 1 / 1
   • 1