• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Zeničko-dobojskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako prijaviti krivično djelo i postupak?

  03.08.2011.

  1. Kada podnijeti prijavu o počinjenom krivičnom djelu?

  Svaki građanin ima pravo i obavezu prijaviti izvršenje krivičnog djela ukoliko ima saznanja o njemu. U određenim slučajevima neprijavljivanje krivičnog djela također predstavlja krivično djelo. 

  2. Kome se podnosi prijava o počinjenom krivičnom djelu?

  Prijava o počinjenom krivičnom djelu podnosi se ovlaštenoj službenoj osobi  MUP-a i tužiteljstvu. 

  3. Šta se dalje radi s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu?

  Po zaprimanju izvještaja MUP-a (PU, PS) ukoliko tužitelj ocijeni da postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo, donosi naredbu o sprovođenju istrage. 

  4. Ukoliko ne dođe do pokretanja istrage,  hoću li o tome biti obaviješten?

  O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana Uredu tužitelja. 

  5. Kada tužitelj obustavlja istragu?

  Tužitelj će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da:

  • djelo koje je počinio osumnjičeni nije krivično djelo
  • postoje okolnosti koje isključuju krivicu osumnjičenog osim u slučaju neuračunljivosti osumnjičenog, odnosno optuženog
  • nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivično djelo
  • djelo je obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem, zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. 

  6. Koga tužitelj obavještava o obustavi istrage?

  O obustavi istrage kao i o razlozima za obustavu istrage tužitelj će u pisanoj formi obavijestiti oštećenog i osumnjičenog ako je ispitan i osobu koja je prijavila krivično djelo. Oštećeni ima pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana Uredu tužitelja.

  7. Kada tužitelj može ponovo otvoriti istragu?

  Tužitelj može ponovo otvoriti istragu u slučajevima kada je istraga obustavljena iz razloga kada nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivično djelo, kada se pojave nove  činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.

  8. Kada tužitelj okončava istragu?

  Tužitelj okončava istragu kad nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Kad u toku istrage tužitelj nađe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo, pripremit će i uputiti optužnicu sudiji za prethodno saslušanje.

  Prikazana vijest je na:
  2632 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako prijaviti krivično djelo i postupak?

  03.08.2011.

  1. Kada podnijeti prijavu o počinjenom krivičnom djelu?

  Svaki građanin ima pravo i obavezu prijaviti izvršenje krivičnog djela ukoliko ima saznanja o njemu. U određenim slučajevima neprijavljivanje krivičnog djela također predstavlja krivično djelo. 

  2. Kome se podnosi prijava o počinjenom krivičnom djelu?

  Prijava o počinjenom krivičnom djelu podnosi se ovlaštenoj službenoj osobi  MUP-a i tužiteljstvu. 

  3. Šta se dalje radi s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu?

  Po zaprimanju izvještaja MUP-a (PU, PS) ukoliko tužitelj ocijeni da postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo, donosi naredbu o sprovođenju istrage. 

  4. Ukoliko ne dođe do pokretanja istrage,  hoću li o tome biti obaviješten?

  O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana Uredu tužitelja. 

  5. Kada tužitelj obustavlja istragu?

  Tužitelj će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da:

  • djelo koje je počinio osumnjičeni nije krivično djelo
  • postoje okolnosti koje isključuju krivicu osumnjičenog osim u slučaju neuračunljivosti osumnjičenog, odnosno optuženog
  • nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivično djelo
  • djelo je obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem, zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. 

  6. Koga tužitelj obavještava o obustavi istrage?

  O obustavi istrage kao i o razlozima za obustavu istrage tužitelj će u pisanoj formi obavijestiti oštećenog i osumnjičenog ako je ispitan i osobu koja je prijavila krivično djelo. Oštećeni ima pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana Uredu tužitelja.

  7. Kada tužitelj može ponovo otvoriti istragu?

  Tužitelj može ponovo otvoriti istragu u slučajevima kada je istraga obustavljena iz razloga kada nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivično djelo, kada se pojave nove  činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.

  8. Kada tužitelj okončava istragu?

  Tužitelj okončava istragu kad nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Kad u toku istrage tužitelj nađe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo, pripremit će i uputiti optužnicu sudiji za prethodno saslušanje.