• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Zeničko-dobojskog kantona

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Organizaciona struktura

  Unutrašnju organizaciju Tužilaštva sačinjavaju Ured glavnog tužitelja, Kolegij, tužiteljski odjeli sa
  odsjecima i Uprava Tužiteljstva.

  Glavni tužilac predstavlja i rukovodi radom Tužilaštva uz pomoć dva zamjenika glavnog tužioca. U sastavu Tužilaštva je tužilački kolegij u kojem su svi kantonalni tužioci. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona broji ukupno 30 tužilaca.

  U sastavu Tužilaštva su dva tužilačka odjela i to:

  • Odjel I - Odjel za ratne zločine, privredni kriminal i korupciju i
  • Odjel II - Odjel za opći kriminal, maloljetnike, krvne i seksualne, prometne i imovinske delikte

  Oba odjela imaju po tri odsjeka.

  Odjel I - Odjel za ratne zločine, privredni kriminal i korupciju ima slijedeće Odsjeke:

  1. Odsjek za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom –Odsjek za ratne zločine;
  2. Odsjek za krivična djela iz oblasti privrednog kriminala – Odsjek za privredni kriminal;
  3. Odsjek za krivična djela iz oblasti korupcije – Odsjek za korupciju;


  Odjel II - Odjel za opći kriminal, maloljetnike, krvne i seksualne delikte, prometne i imovinske delikte ima slijedeće Odsjeke:

  1. Odsjek za krivična djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata – Odsjek za krvne i seksualne delikte;
  2. Odsjek za krivična djela protiv imovine i sigurnosti prometa – Odsjek za prometne i imovinske delikte;
  3. Odsjek za krivična djela iz oblasti maloljetničkog kriminala – Odsjek za maloljetnike.

  Na čelu svakog odjela je Zamjenik glavnog tužitelja, čiji raspored određuje Glavni tužitelj, a na čelu odsjeka je šef odsjeka, kojeg određuje Glavni tužitelj, na prijedlog šefa odjela.
  Pri Uredu Glavnog tužitelja formiran je i Odjel za odnose s javnošću.


  Upravom Tužilaštva rukovodi glavni tužilac pri čemu mu pomaže sekretar Tužilaštva i direktno mu odgovara za rad Uprave. Upravu Tužilaštva čine:

  • Ured sekretara Tužilaštva
  • Odsjek za registar, arhivu, prijem i otpremu pošte
  • Odsjek za računovodstvo i finansijsko-materijalne poslove,
  • Odsjek za poslove prepisa i diktata,
  • Odsjek za opće, administrativno - tehničke i pomoćne poslove.

  1195 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1