Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Zeničko-dobojskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

15.03.2011.

Državni službenici:

Lejla Salčinović                      Sekretar tužilaštva

Azra Alić                               Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj u uredu glavnog tužitelja

Nina Arnaut                           Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Emir Muratspahić                  Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Nataša Telalović                    Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Asmira Redžić                      Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Majda Begić                          Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Esad Pelja                            Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj

Tanja Jurić                            Stručni savjetnik-saradnik-istražitelj (na određeno)

Melisa Vardo                         Stručni savjetnik za podršku svjedocima i maloljetnicima - Psiholog

Adis Babić                            Stručni savjetnik - Ekonomista

Mirna Poljac                          Viši stručni saradnik za odnose s javnošću - Portparol

Mirela Zvekić                         Viši stručni saradnik za poslove uprave

Damir Emić                           Stručni saradnik za IKT

Senad Avdić                          Stručni saradnik za poslove pisarnice - Šef pisarnice

 

 

Stručni savjetnici/saradnici na predmetima ratnih zločina (na IPA projektu):

Indira Džinić                        Stručni savjetnik na predmetima RZ

Dženita Telalović                  Stručni savjetnik na predmetima RZ

 

Stručni savjetnici/saradnici (na projektu VSTV-a)

Nihad Spahić                       Stručni savjetnik - Ekonomista

 

 

Namještenici:

Senka Okanović                    Voditelj Odsjeka za finanansijsko-materijalne poslove

Vahida Ahmetović                  Glavni upisničar

Ivona Glavaš                          Upisničar

Amra Brka                            Upisničar

Belmana Bilić                        Upisničar

Dženana Fejzić                     Upisničar

Amra Smajlović                     Upisničar

Darija Nalić                           Upisničar

Melisa Salčinović                  Upisničar

Zahida Džampo                     Tehnički sekretar

Fadila Ademović                    Referent za personalne i opšte poslove

Milada Tuco                          Referent za nabavku

Madžida Ahmedović              Blagajnik

Amila Saltagić                      Asistent - Daktilograf u uredu Glavnog tužitelja i Sekretara

Safija Goga                          Daktilograf                    

Sadika Hodžić                      Daktilograf

Manda Krišto                        Daktilograf

Jasminka Šimić                    Daktilograf

Enesa Skopljak                    Daktilograf

Hasiba Kubat                       Daktilograf

Amira Šojko                         Daktilograf

Senija Heralić                       Daktilograf

Amela Sakić                        Daktilograf

Ira Hrgić                              Daktilograf

Ana Stevanović                    Daktilograf

Kalmina Alić                        Daktilograf

Ema Njetović                       Daktilograf

Mediha Delić                       Daktilograf

Nermina Šabanović              Daktilograf

Biljana Nikolić                     Daktilograf

Irna Khiat                            Daktilograf

Alma Osmanović                 Daktilograf

Ada Šabanović                    Daktilograf

Mirsada Durmić                   Daktilograf

Lamija Trako                       Daktilograf (na IPA projektu)

Sifeta Husić                        Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

Termira Husika                    Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

Snežana Jefić                     Ref. za finalizaciju predmeta i otpremu pismena

Azra Dajić                           Arhivar

Zrinka Hrgić                         Kurir

Mirzada Luković-Smriko       Kurir

Dijah Topić                         Kurir

Zakira Čolić                       Kafe kuharica - Kurir

Davor Tikvić                        Vozač

Emir Grabovica                   Vozač

Nesib Subašić                    Vozač

Andrija Skelo                     Telefonista

Bahrija Mešković                 Portir

Zvjezdan Ramljak                Domar

Fatima Pekmez                  Spremačica

Rada Šekerović                  Spremačica

Amra Dizdarević                 Spremačica

Aldin Džerahović                Spremač

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh