Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Zeničko-dobojskog kantona

Opći kriminal

   1 - 6 / 283  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Potvrđena optužnica protiv Merdan Kenana i Cicvara Alije za krivična djela Teška krivična djela protiv opće sigurnosti i imovine i Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga

Potvrđena optužnica protiv Merdan Kenana i Cicvara Alije za krivična djela Teška krivična djela protiv opće sigurnosti i imovine i Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga

Potvrđena optužnica protiv Merdan Kenana i Cicvara Alije za krivična djela Teška krivična djela protiv opće sigurnosti i imovine i Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga

14.04.2021.

Potvrđena optužnica protiv Buadbullah Velida i Abdenour Benamara za krivično djelo Teška krađa

Potvrđena optužnica protiv Buadbullah Velida i Abdenour Benamara za krivično djelo Teška krađa

Potvrđena optužnica protiv Buadbullah Velida i Abdenour Benamara za krivično djelo Teška krađa

06.04.2021.

Potvrđena optužnica protiv Bradarić Amere i Hasanić Minke za krivično djelo Laka tjelesna ozljeda

Potvrđena optužnica protiv Bradarić Amere i Hasanić Minke za krivično djelo Laka tjelesna ozljeda

Potvrđena optužnica protiv Bradarić Amere i Hasanić Minke za krivično djelo Laka tjelesna ozljeda

06.04.2021.

Potvrđena optužnica protiv Adilović Ševke za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti

Potvrđena optužnica protiv Adilović Ševke za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti

Potvrđena optužnica protiv Adilović Ševke za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti

06.04.2021.

Potvrđena optužnica protiv Porča Kenana, Čizmić Đemaila, Delić Muhameda i Merdić Emira za krivična djela Krađa i Prikrivanje

Potvrđena optužnica protiv Porča Kenana, Čizmić Đemaila, Delić Muhameda i Merdić Emira za krivična djela Krađa i Prikrivanje

Potvrđena optužnica protiv Porča Kenana, Čizmić Đemaila, Delić Muhameda i Merdić Emira za krivična djela Krađa i Prikrivanje

06.04.2021.

Potvrđena optužnica protiv Kolić Almina za krivično djelo Ubistvo

Potvrđena optužnica protiv Kolić Almina za krivično djelo Ubistvo

Potvrđena optužnica protiv Kolić Almina za krivično djelo Ubistvo

06.04.2021.

   1 - 6 / 283  >